Xuất phát từ nhu cầu thực tế tình hình kinh doanh bất động sản trên địa bàn huyện trong thời gian gần đây, nhất là từ khi Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đang trong giai đoạn chuẩn bị đưa vào khởi công thực hiện; việc tiếp thị, chào bán bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản tự tổ chức các sự kiện, đưa đón những cá nhân tham quan các khu đất diễn ra hết sức phức tạp, đặc biệt tại các xã Long Phước, Long An, Lộc An, Long Đức, An Phước, Phước Thái, Phước Bình… gây ra dư luận không tốt ở địa phương… chính vì vậy, hiện nay người dân hiện nay có nhu cầu về đất đai nên thận trọng, lưu ý tránh tình trạng nghe theo “ Cò” thổi phòng thông tin đất đai không chính xác, để mua đất các khu vực quy hoạch đất cây xanh, công viên và các quy hoạch khác để rồi rơi vào tình trạng thiệt hại tiền mất- đất không…

Các ngành chức năng của huyện kiểm tra, xử lý các Dự án kinh doanh bất động sản trái phép trên đất nông nghiệp xã Phước Bình

UBND huyện Long Thành đã ban hành Văn bản số 1402/UBND-NN, ngày 13/2/2018, nội dung thực hiện Thông báo số 1510/ TB- UBND, ngày 8/2/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về quản lý, xử lý tình trạng phân lô bán nền trên địa bàn huyện Long Thành. Tiếp theo đó, phòng Tài nguyên -Môi trường huyện đã có Văn bản số 320/TNMT-QH , ngày 08/3/2018 về cung cấp thông tin các dự án dân cư trên địa bàn huyện để người dân biết, cụ thể như sau:
+ Dự án thuộc thẩm quyền UBND tỉnh Đồng Nai: 11 Dự án
+ Dự án thuộc thẩm quyền UBND huyện Long Thành: 28 Dự án .
Riêng trên địa bàn xã An Phước , huyện Long Thành hiện có 10 Dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai và UBND huyện Long Thành phê duyệt đầu tư, có giá trị pháp lý đang được triển khai thực hiện:
1. Dự án xây dựng khu dân cư theo quy hoạch địa điểm tại xã An Phước. Chủ đầu tư Dự án là Công ty cổ phần Diệu Thương dự án xây dựng khu dân cư theo Quyết định chủ trương cho phép đầu tư thẩm định dự án số: 8796/UBND-CNN, ngày 31/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai. Hiện nay dự án đã hoàn thành công tác bồi thường theo Quyết định số: 2998/QĐ-UBND, ngày /10/2014 của UBND tỉnh về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án. Dự án đã được cấp giấy CNQSDĐ.
2. Dự án xây đầu tư khu dân cư theo quy hoạch ( tỷ lệ 1/500), địa điểm tại xã An Phước và Long Đức. Quy mô diện tích khoảng 96,4 ha; Chủ đầu tư Dự án là Công ty TNHH thương mại và đầu tư Lộc Khang dự án xây dựng khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư; theo Quyết định chủ trương cho phép đầu tư thẩm định dự án 11079/UBND-CNN, ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai. UBND tỉnh Đồng Nai có Thông báo thu hồi đất số: 4542/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án. Dự án chưa triển khai thực hiện.

3. Dự án xây đầu tư khu dân cư theo quy hoạch ( tỷ lệ 1/500), địa điểm tại xã An Phước; quy mô diện tích khoảng 4,7 ha; Chủ đầu tư Dự án là Công ty TNHH Nhật Tường, theo Quyết định chủ trương cho phép đầu tư thẩm định dự án số: 5745/UBND-CNN, ngày 17/07/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai. UBND tỉnh Đồng QĐ giao đất cho thuê đất số: 2179/UBND-QĐ, ngày 01/9/2011; hiện đã xây dựng hoàn thiện hạ tầng.
4. Dự án xây dựng đầu tư khu dân cư theo quy hoạch ( tỷ lệ 1/500), địa điểm tại xã An Phước; có quy mô diện tích 230.31.0 m2; Chủ đầu tư Dự án là Công ty TNHH Tú Hoàng đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch; Theo Quyết đinh số: 1787/UBND-CNN, ngày 16/03/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai. Đã hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500 và triển khai xây dựng hạ tầng kỷ thuật.
5. Dự án xây dựng Khu dân cư Thương mại ( tỷ lệ 1/500), địa điểm đầu tư tại xã An Phước;quy mô diện tích khoảng 51.819m2 ; Chủ đầu tư Dự án là Công ty CP Thép Tiến Lên; theo Quyết địnhsố 255/QĐ-UBND, ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư thương mại.Chủ đầu tư xin điều chỉnh mục tiêu đầu tư sang khu thương mại kinh doanh VLXD được UBND tỉnh chấp thuận tại Thông báo số: 2505/TB-UBND,ngày 21/3/2017; hiện dự án đang triển khai thưc hiện.
6. Dự án xây dựng Đầu tư Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch ( tỷ lệ 1/500), địa điểm tại xã An Phước; quy mô diện tích khoảng 56,73ha; Chủ đầu tư Dự án là Công ty CP BĐS Minh Thành; theo Quyết định số 5040/-UBND-CNN, ngày 10/07/2012, của UBND tỉnh; điều chỉnh gia hạn đến ngày 10/7/2016 tại Quyết định số : 7076/UBND-ĐT ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh. Đang lập thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng.
7.Dự án xây dựng Khu dân cư An Phước ( tỷ lệ 1/500), địa điểm đầu tư tại xã An Phước; quy mô diện tích khoảng 16.8345m2; Chủ đầu tư Dự án là Công ty TNHH Long Thuận Lộc tại QĐ số: 1093/-UBND-CNN; ngày 04/02/2008 của UBND tỉnh. Hiện dự án đã hoàn thành.

8. Dự án xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch ( tỷ lệ 1/500), địa điểm đầu tư tại xã An Phước; quy mô diện tích khoảng 9 ha; Chủ đầu tư Dự án là Công Ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Thái Thành Tài; theo Quyết định chủ trương đầu tư số: 129/QĐ -UBND, ngày 15/1/2018 của UBND tỉnh; hiện dự án đang triển khai.
9. Dự án xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch ( tỷ lệ 1/500), địa điểm đầu tư tại xã An Phước; quy mô diện tích khoảng 3; 69 ha; Chủ đầu tư Dự án là Công Ty TNHH kinh doanh Bất động sản Cát Linh. Theo Quyết định chủ trương đầu tư số: 158/QĐ-UBND, ngày 17/1/2018 của UBND tỉnh; hiện Dự án đang được triển khai.
10. Dự án xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch, địa điểm đầu tư tại xã An Phước có quy mô diện tích khoảng 3 ha; Chủ đầu tư Dự án là Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. Theo Quyết định chủ trương đầu tư số: 253/UBND-NN, ngày 15/01/2017 của UBND huyện Long Thành; hiện dự án chưa triển khai.

Theo longthanh.dongnai.gov.vn